Kolportuj ulotki z głową

kolportaż ulotek

Aby kolportaż ulotek przyniósł oczekiwane efekty należy kolportować materiały dystrybucyjne z głową. Dokładnie przemyśl do kogo chcesz trafić ze swoja ofertą aby móc odpowiednio dobrać miejsce kolportażu. Ważny jest również sam przekaz na ulotce - musi być jasny i czytelny.