Jak szybko można zorganizować kolportaż ulotek?

kolportaż ulotek

 

Zakładając, że mamy już gotowe, wydrukowane materiały, a kolportaż ulotek zlecamy profesjonalnej agencji czas zorganizowania akcji to z reguły od kilku do kilkunastu dni w zależności od wielkości nakładu.